Проекти

Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics with the help of Technology

Програма: Ерасмус +
Клучна акција: Соработки за иновација и размена на добри практики
Тип на акцијата: Стратегиски партнерства во високо образование 

Број на проектот: 2020-1-RS01-KA203-065388

Период на имплементција: 01.11. 2020 – 31.10.2022

 

 

MATH4everyone

Програма: Ерасмус +
Клучна акција: Соработки за иновација и размена на добри практики
Тип на акцијата: Стратегиски партнерства во училишно образование 

Број на проектот: 2019-1-RS01-KA201-000796

Период на имплементција: 17.10. 2019 – 16.10.2021

http://math4everyone.jjzmaj.edu.rs/#!home

Институции вклучени во овој проект се:
Организација носител на проектот: Гимназија Јован Јовановиќ Змај, Нови Сад, Србија.

Партнер организации:

 • Сојуз на истражувачи на Македонија-СИМ Скопје, Македонија;
 • Гимназија Раде Јовчевски Корчагин, Скопје, Македонија;
 • Средно училиште за социјални науки- Турк Телеком во Анкара, Турција;
 • Универзитет во Нови Сад, Србија.

 

TEACHING MATHEMATICS IN STEM CONTEXT FOR STEM STUDENTS

Програма: Ерасмус +
Клучна акција: Соработки за иновација и размена на добри практики
Тип на акцијата: Стратегиски партнерства во високо образование 

Број на проектот: 2019-1-HR01-KA203-060804

Период на имплементција: 01.09. 2019 – 31.08.2021

Web page

Институции вклучени во овој проект се:
Организација носител на проектот: Универзитет во Загреб, Хрватска.

Партнер организации:

 • Сојуз на истражувачи на Македонија-СИМ Скопје, Македонија;
 • Универзитет на Југоисточна европа, Тетово, Македонија;
 • Хачетепе Универзитет во Анкара, Турција;
 • Универзитет во Сплит, Хрватска.

 

Минати проекти

MathDebate- the Voice of Students-Searching excellence in Math education through increasing the motivation for learning.

Број на проектот: 2016-1-MK01-KA201-021659

Период на имплементација: Декември 2016-Ноември 2018.

http://mathdebate.eu

Целта на проектот е добивање на позитивен став кон математиката преку зголемување на мотивацијата за учење математика.

Приоритетите на проектот се:

 • Подигнување на математичките вештини за учениците преку поефективни, иновативни наставни методи;
 • Одржливи инвестиции, перформанси и ефикасност во образованието и обуката.
 • Нови иновативни наставни програми / образовни методи / развој на курсеви за обука; и примена на ИКТ – нови технологии за стекнување на дигитални компетенции.

Институциите вклучени во проектот се:

Организација носител на проектот: Државен универзитет Гоце Делчев Штип (МК)

Партнерски организации:

 • Сојуз на истражувачи на Македонија-СИМ Скопје (МК),
 • Општинско основно училиште “Љубен Лапе” -Скопје (МК),
 • Средно училиште “Св. Климент Охридски “- Аксаково (BG),
 • Југозападен универзитет “Неофит Рилски” – Благоевград (BG),
 • Средно училиште “Михаи Еминеску” – Алба Јулија (РО),
 • Кипарското математичко друштво (CY)