Настани

Минати настани

MATHDebate – promotion of the project achievements

На 3ти Јули 2018 во Конгресниот центар на Универзитетот Св. Кирил и Методиј  во Охрид се одржа еднодневен настан за промоција на проектните достигнувања на Erasmus+ проектот MATHDebate the Voice of Students- Searching  excellence in Math Education through Increasing the Motivation for Learning.

Настанот започна во 09.30 часот.

Пријава за учество испратете на нашиот e-mail:

sojuz.na.istrazuvaci@gmail.com   најкасно до 01.07.2018 година. MATHDebatePOSTER

Минати конференции

Algebra and Analysis with Application, July 1-4, 2018

Меѓународната конференција “Algebra and Analysis with Application”  се одржа во Охрид, Република Македонија, во Конгресниот центар на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во периодот од 1-4 Јули, 2018.

Конференцијата беше посветена на алгебра, анализа и примена на математиката во техничките и природните науки. 30 истражувачи од 7 земји ги презентираа своите трудови на оваа конференција.

Workshop on Fractional Calculus, May 10-11, 2018

Работилницата за Фрактално сметање се одржа во Скопје, Република Македонија, на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во периодот од 10-11 Мај,  2018.

Работилницата беше посветена на Фракталното сметање како модерна област од математичката анализа, применета во многу други области. Учесниците беа од земјите во регионот.

Mathematics: Applied conference, August 21-24, 2016

Меѓународната конференција Математика и примени (MA 2016) се одржа во Охрид, Република Македонија, во Конгресниот центар на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во периодот од 21-24 Август, 2016.

Конференцијата беше посветена на применетата математика во техничките и природните . 44 истражувачи од 6 земји ги презентираа своите трудови на оваа конференција.

International Symposium of Geometric Function Theory and Applications – GFTA 2015, August 24-27, 2015

Меѓународниот симпозиум за Геометриска теорија на функциите и нејзини примени се (GFTA 2015) се одржа во Охрид, Република Македонија, во Конгресниот центар на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во периодот од 24-27 Август, 2015.

Оваа конференција беше посветена на унивалентни и мултивалентни функции, специјални функции и редови, диференцијални субординации, конформални и квази конформални пресликувања, геометриска теорија на функции од повеќе променливи и други области од математика иприменета математика. 88 истражувачи од 14 земји ги презентираа своите трудови на оваа конференција