Контактирајте не!

Ве молиме, сите прашања, коментари, идеи и сугестии да ги адресирате до:

sojuz.na.istrazuvaci@gmail.com

Ви благодариме!

СИМ